โปรแกรมและคู่มือการประมวลผลการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบด้วยวิธีการ

ตัวอย่างร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบวัดผล โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"


 
 
 

นางสาวสุภาวดี นาคะวัชราภา
ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิตเดือนนี้ 1015 คน
 สถิตปีนี้ 1015 คน
 สถิตทั้งหมด 55127 คน
เริ่มเมื่อ 2015-05-15

 

 

Powered by AIWEB