โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
Chaiyasitthawat "Pat Saibamrung" School
  "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่ศตวรรษที่ 21"

ประกาศ…รับสมัครสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ…รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"

Announcement…Chaiyasitthawat "Phat Saibamrung" School is Seeking for 1 foreigner as English language teacher. Apply on 24th May 2021 to 30th May 2021 in office time Monday to Friday at School's offce, Chaiyasitthawat "Phat Saibamrung" School

รายละเอียดเพิ่มเติม (information more)
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-5815570  โทรสาร : 02-5815569
www.facebook.com/Chaiyasitthawas
Status : 80480 for webmaster